Eerste Consult

Het eerste consult

Je kunt online een afspraak inplannen, via de “afspraak maken” knop. Na het verzenden van de gegevens ontvang je een e-mail met de
definitieve bevestiging. Daarna ontvang je een e-mail waarmee je kunt inloggen op ons systeem. Als je ingelogd bent, zie je een grote knop met
“intakeformulier”. Vul deze uiterlijk 4 dagen voor de afspraak in en vergeet niet op de verzendknop te drukken, waardoor alles meteen goed in
het systeem staat.

PRIVACY POLICY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelend therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke
plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over
jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij indien nodig, in overleg én na jouw expliciete
toestemming, zullen opvragen bij een andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de praktijk.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie
  is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit
  gebeurt alleen in overleg en na jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens onze afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie,
  zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je informeren, overleggen en expliciet jouw
toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekering gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij
jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw klantnummer en jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: 24104 Acupunctuur behandeling